Stormschade


Stormschade

Mocht uw boom of bomen een gevaarlijke situatie veroorzaken door stormschade of wat voor andere externe invloed dan ook.
Dan kunnen wij uw boom waar nodig weer veilig stellen en indien nodig en mogelijk meteen verwijderen.
In geval van een gevaarlijke situatie hebben wij bereikbaarheidsdienst en zullen dan 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn.

Voor alle andere gevallen kunt u overdag contact met ons opnemen.

Ook kunt u stormschade voorkomen en / of beperken

  • Laat regelmatig uw bomen controlerenStormschade, Toppen bomen
  • Plant uw bomen op de juiste manier aan
  • Laat uw bomen op een correcte manier snoeien
  • Voorkom schade aan wortels & stam (maaien, parkeren, …)
  • Merk tijdig abnormale zaken op (vroege bladval, paddenstoelen, …)
  • Verzorg uw bomen voldoende wanneer nodig (Water, meststof, …)
  • Laat uw bomen NOOIT toppen, hierdoor worden ze gevaarlijker !