Boomveiligheidscontrole


Boomveiligheidscontrole

Het regelmatig controleren ( boomveiligheidscontrole ) van bomen is om meerdere redenen belangrijk.

Mogelijke problemen kunnen dan tijdig worden opgemerkt en de risico’s van schade blijven hiermee beperkt of worden weggenomen.

 

Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd;

Boomveiligheidscontrole, boomveiligheidscontroleur

 

  • schimmelaantastingen
  • risico op takbreuk
  • takaanhechtingen
  • plakoksels
  • tak en stamscheuren
  • beschadigingen
  • en nog veel meer…
rhizomorfen, honingzwam, vta, boomcontrole, boomveiligheidscontrole

Hier zijn Rhizomorfen van de honingzwam te zien. De honingzwam veroorzaakt op uitgebreide schaal wortelrot of vernietiging van het cambium. Gevolg is een slechte conditie en uiteindelijk sterfte van de boom. Verhoogd risico op windworp of stambreuk. In het begin stadium zijn soms zwarte vlekken op de stam zichtbaar.

Zorgplicht

Sinds de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek bent u als boomeigenaar verantwoordelijk voor uw eigen bomen.

Onder deze verantwoording valt onder andere de algemene zorgplicht .

Dit houdt in dat u regelmatig uw bomen moet laten controleren en beoordelen en op basis daarvan zo nodig actie ondernemen.

Verhoogde zorgplicht

Ook zijn er bepaalde frequenties wat betreft zorgplicht onder andere de verhoogde zorgplicht.

Dit hangt af van de locatie en de toestand waarin de boom verkeert, dit wordt in de praktijk beoordeeld.

 

 

 

Voor meer informatie met betrekking tot juridische aspecten www.bomenrecht.nl