Bomen snoeien


Bomen snoeien

Een boom redt zich niet in de vrije natuur. Hoe vaak dit ook wordt verondersteld, het is niet waar.
De meeste boomsoorten kunnen wel tegen een stootje maar onderhoud is een vereiste.
Bomen snoeien kan op verschillende manieren.

Bomen leveren zuurstof. Dat is algemeen bekend maar ze hebben zoveel meer te bieden.
Als je ze de ruimte geeft en goed verzorgt, voegen ze kwaliteit toe aan ons leven en omgeving.

Om uw boom een versiering voor uw tuin te laten zijn, moet u hem periodiek en preventief verzorgen. Dat begint al vanaf de aanplant.
Het levensonderhoud bestaat uit visuele controles en het snoeien van de bomen.
Dit houdt de boom vitaal en daarom minder gevoelig voor stormen, schimmels en bacteriën.

Wij bieden verschillende vormen van snoei aan passend bij de functie die de boom heeft. Hierbij behouden wij het karakter van de boom.

Bomen snoeien, Toppen bomen

Laat uw bomen nooit TOPPEN, hierdoor worden ze gevaarlijker !

 

Zorgplicht

Het hebben van een boom heeft verplichtingen.
Iedere boomeigenaar heeft een zorgplicht voor zijn of haar boom, de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid van de omgeving.
De boomeigenaar kan aansprakelijk worden gesteld voor schade door bomen of takken indien er onvoldoende zorg aan de boom of takken is besteed.

Voor informatie over wetten, rechten en verplichtingen ga naar www.bomenrecht.nl

 

Veel voorkomende soorten snoei

  • Begeleidingssnoei – Snoeien van jonge bomen tot de uiteindelijke takvrije stam is bereikt
  • Correctiessnoei – Dit is snoei die nodig is omdat er door invloed van buitenaf een onbalans in de structuur van de boom is ontstaan. Bijvoorbeeld door stormschade.
  • Onderhoudssnoei – Het verbeteren van de lichtinval voor de boom, versnellen van de groei of hergroei, het verwijderen van schuurtakken / dood hout / gescheurde takken / te laag hangende takken  / zieke of zwakke takken.
  • Veiligheidssnoei – Het verwijderen van dood hout en probleemtakken.
  • Vormsnoei – Zoals lei -/en knotbomen.Het kunstmatig klein houden van grote bomen zonder de natuurlijke vorm aan te tasten d.m.v kandelaberen of inkorten.